top of page

Nyereményjáték szabályzat

  • A játék elnevezése, a játék menete

 

A játék elnevezése: @marek.muhely  nyereménysorsolás.

 

A játék meghatározása:

 

A fent nevezett Instagram oldalon meghirdetett nyereményjáték poszt alatt a játékosok hozzászólásban (kommentben) 2 másik Instagram felhasználót megjelölnek, illetve a játékban részt vevő tárgyak közül 1-et egyértelműen megjelölnek mint kívánt nyeremény. ("Jobb" vagy "Bal" / "Világos" vagy "Szürke" / "Jobboldali" vagy "Baloldali", stb.)

A játékban részt vevők közül 1, véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes)

részesül nyereményben, mely az a tárgy amelyet hozzászólásában megjelölt. 

Az Instagram a nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja,

felügyeli, illetve semmilyen más módon sem kapcsolódik hozzá, azzal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal, pusztán a felületet biztosítja.

 

  • A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

 

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 14.életévét betöltött,  természetes személy részt vehet, aki az Instagram felületén a sorsolás szervezőjének oldalát (@marek.muhely) a sorsolás pillanatában követi és a játék az 1. pontban részletezett szabályai szerint a játékra jelentkezik. A nyereményjátékban részt vevők jelen nyereményjáték szabályzatban meghatározott

feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

  • A játék időtartama

 

A játék 2021. október 16-án a játék Instagramon való kihirdetésének időpontjában kezdődik és 2021.

október 22, 24:00-ig tart.

 

  • A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

 

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet,

aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján

azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek

azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a

résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 

  • A játékra való jelentkezés módja

 

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek

minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából hozzászól írásban a nyereményjátékot hirdető fotóhoz a

feltételeknek meghatározott módon, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét, valamint megjelöli a megnyerni kívánt terméket.

 

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött, természetes személy részt vesz, aki 2021. október 22. 24:00 óráig a nyereményjátékot hirdető Instagram bejegyzéshez a fenti játékleírást teljesítve hozzászól.

 

  • A nyereményjátékon kisorsolt nyeremény:

 

A játék résztvevői között a nyereményjátékra való jelentkezés lezárultát követően a játékban meghirdetett két csésze egyike kerül kisorsolásra. A nyertes játékos azt a csészét nyeri, amelyiket hozzászólásában egyértelműen megnevezte.

 

  • A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

 

A nyereményjáték 2020. október 22., 24:00-ig tart, sorsolás 24 órán belül, a játék lezárását

követően. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben, valamint Instagramon belüli direkt üzenetben értesítjük.

  • A nyeremény átvételének feltételei

 

A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők hivatalos Instagram oldalán

győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban

részt vettek. A nyereményt futárszolgálattal juttatjuk el a Nyerteshez, mely Nyertes számára díjmentes.

 

  •  A Szervező jogai

 

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a

nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal

felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem

róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a

játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő

a játék felhívással azonos módon megtenni.

 

  • Adatkezelés

 

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok

kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai

alapján történik. A Nyertes személyes adatait, melyek a nyeremény átvételéhez elengedhetetlenül szükségesek, jelen weboldal Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük.

bottom of page